small

Rabu, 18 Desember 2013

API-API YANG TAK PADAM

API-API YANG TAK PADAM
Mentari Media

kurasamasing-masingkitamasihsajasibukmencaricelah
untuktahusiapa yang bersalah
baramasihmenyala
di matamu, di hatiku

senjamakintuadantiaphelaidaungugurmembakarkenangan
akanlupakahkitakelak?
padaluka-lukapurba yang pernahsinggah
yang diguratkanpadanadikita

meskimungkinkitamampusejenaklupa
padajalananberlubang
tapisepertijugafoto yang tersimpandalam album kenangan
menyimpanbaulapuk, termakanusia
namunmakinrekat (begitujugaluka-lukadalamingatan)
ketikadibukalagisuatuketika

ada, api-api yang takpernahpadam
meskikitamakinkikis
makin tipis

Jakarta, 8 November, 2011


Sumber : kumpulankaryapuisi.blogspot.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar